Cập nhật: 13/07/2022 09:36:57

Lễ ký kết hợp đồng đóng mới 01 Tàu cá FISH STRAWLER

Sáng ngày 13/7/2022, Công ty Đóng tàu 189 và Công ty Australia Bay Seafoods Pty Ltd đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng đóng mới 01 Tàu cá FISH STRAWLER.

Các thông số kỹ thuật chính của tàu:

     + Chiều dài: 31,18 m

     + Chiều ngang: 9,00 m

     + Chiều chìm: 4,31 m

Một số hình ảnh của Lễ ký kết:

                                                                        ĐẠI DIỆN HAI BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

                                                                           TRAO ĐỔI HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ KẾT