Cập nhật: 28/03/2022 09:54:29

Lễ khởi công đóng mới Sà lan DB2811 số 02

.

Sáng ngày 28/3/2022, tại Công ty đóng tàu 189 đã tổ chức Lễ khởi công đóng mới Sà lan DB2811 số 02 (xuất khẩu sang Australia).

Thông số kỹ thuật:

+ Chiều dài 28 m

+ Chiều rộng 11,5 m

+ Chiều cao mạn 2,2 m

Một số hình ảnh của Lễ khởi công: