Cập nhật: 21/07/2019 07:11:52

Huấn luyện Đại đội tự vệ Nhà máy tháng 7 năm 2019

Ngày 21/7/2019 Nhà máy Z189 tổ chức huấn luyện Đại đội tự vệ đợt tháng 7 năm 2019

             Ngày 21/7/2019 Nhà máy Z189 tổ chức huấn luyện Đại đội tự vệ đợt tháng 7 năm 2019

           Tham gia đợt huấn luyện có cán bộ, chiến sĩ Đại đội tự vệ của Nhà máy. Nội dung Huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; bám sát nhiệm vụ chuyên môn và lấy thực hành là chính.

             Trong ngày Đại đội tự vệ Nhà máy tổ chức huấn luyện 2 nội dụng chính

           1- Học chính trị, Pháp luật bài “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

            2- Huấn luyện quân sự bài điều lệnh đội ngũ đề mục đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi

            Thông qua huấn luyện đã góp phần nâng cao trình độ nhận thức, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Đại đội tự vệ Nhà máy. Giúp các đồng chí Đại đội tự vệ nắm chắc chức năng, vị trí vai trò của lực lượng tự vệ.

(P/S NTT-PCT)