Cập nhật: 24/12/2019 01:58:41

Hội nghị Triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020.

          Sáng 24-12, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự hội nghị.

         

   Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

          Phát biểu tại hội nghị Thượng tướng Bế Xuân Trường đã thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng biểu dương những nỗ lực, thành tích của Tổng cục CNQP đã đạt được năm 2019. Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh đến những thành tích đạt được trong năm của Tổng cục CNQP đồng thời yêu cầu Tổng cục nghiêm túc rút kinh nghiệm, tìm rõ nguyên nhân để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chặt chẽ khắc phục những hạn chế, phát huy những thế mạnh của mình hoàn thành ngày một tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.

Các đại biểu dự hội nghị.

          Bước sang năm 2020 với nhiều yêu cầu đề ra, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Tổng cục CNQP tiếp tục hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về chiến lược xây dựng và phát triển CNQP; tiếp tục hoàn thiện chương trình T-09 và cơ chế đặc thù trình Chính phủ; tổng kết Pháp lệnh CNQP; với các dự án trọng điểm phải chỉ đạo một cách quyết liệt, thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và an toàn; với những dự án đã nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng cần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tổ chức nghiệm thu, đánh giá, bắn trình diễn một số loại vũ khí đạt kết quả tốt; trong sản xuất kinh doanh cần tập trung làm tốt ba mặt năng lực quản trị kinh doanh, chất lượng sản phẩm và thị trường; lúc nào cũng phải lấy chất lượng lên hàng đầu trong sản xuất, kinh doanh; sắp xếp các doanh nghiệp hợp lý để ổn định, phát triển; chuẩn bị thật chu đáo để tiến hành đại hội Đảng các cấp trong Tổng cục thành công tốt đẹp.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Cờ thi đua  cho các tập thể điển hình tiên tiến.

          Hội nghị đã biểu dương , khen thưởng các tập thể tiêu biểu năm 2019. Nhà máy Z189 vinh dự là 1  trong 6 đơn vị  được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị xuất sắc  trong phòng trào thi đua quyết thắng năm 2019.

(ĐVD-KTCN)