Cập nhật: 15/01/2021 01:22:41

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 15 tháng 01 năm 2021, Nhà máy Z189 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị với gần 200 đại biểu gồm có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy; Kiểm soát viên; Chỉ huy các phòng, xí nghiệp, phân xưởng, Tổ trưởng sản xuất; Sĩ quan và các cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2020.

Đại Tá Nguyễn Văn Điều - Bí Thư Đảng Uỷ, Chủ tịch công ty quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Đại tá Nguyễn Văn Điều – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty đã Quán triệt Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Nhà máy năm 2021. “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tính nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

 Thượng Tá Trần Thế Vỹ - Phó bí thư Đảng uỷ, Giám đốc nhà máy báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Tại Hội nghị, Thượng Tá Trần Thế Vỹ - Phó bí thư Đảng uỷ, Giám đốc nhà máy đã báo cáo tổng kết công tác, đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác năm 2020; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; đồng thời phổ biến quán triệt tình hình nhiệm vụ của đơn vị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CB, CNV, LĐHĐ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt và hiệu quả của Đảng ủy, Chỉ huy Nhà máy, CB, CNV, người lao động trong toàn Nhà máy đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, do vậy Nhà máy đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để biểu dương những cống hiến, nỗ lực đó, Nhà máy đã khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho 20 lượt tập thể và 141 lượt cá nhân tiêu biểu, đạt thành tích cao trong phong trào thi đua quyết thắng.

Đại Tá Nguyễn Văn Điều - Bí Thư Đảng Uỷ, Chủ tịch công ty trao tặng cho các tập thể lao động tiên tiến

Thượng Tá Trần Thế Vỹ - Phó bí thư Đảng uỷ, Giám đốc nhà máy trao tặng cho các tập thể lao động xuất sắc

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Đảng uỷ, Phó giám đốc trao tặng cho các cá nhân đạt danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua cơ cở

(Ảnh: Đình Dân - PCT, Tin: Văn Dũng - KTCN)