Cập nhật: 20/11/2020 12:29:16

Đánh giá năng lực kiểm định, thử nghiệm tại Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm

Ngày 20-11, tại Hải Phòng, Hội đồng đánh giá năng lực cơ sở Đo lường-Chất lượng, Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Bộ Quốc phòng đánh giá năng lực cơ sở Đo lường – Chất lượng cho Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm(Phòng KCS) thuộc Nhà máy Z189. Đại tá Nguyễn Sỹ Hạnh - Trưởng phòng Quản lý Đo lường, Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng làm chủ tịch hội đồng.

 

Đoàn công tác phổ biến kế hoạch đánh giá năng lực kiểm định, thử nghiệm tại Trung tâm

Hội đồng đánh giá năng lực cơ sở Đo lường-Chất lượng đã tiến hành đánh giá năng lực cho 4 lĩnh vực kiểm định và thử nghiệm mà Phòng KCS đăng ký là Kiểm tra kích thước, hình dáng sản phẩm; Thử kín két và hệ thống ống tàu; Thử nghiệm không phá huỷ; Kiểm tra điều kiện môi trường B, bổ sung 2 lĩnh vực là: Thử nghiệm điện; Hệ thống chống sét, tiếp địa; hệ thống nối đất an toàn, nối không cho thiết bị điện.

Nội dung đánh giá tập trung vào kiểm tra trình độ kỹ thuật, năng lực công tác của đội ngũ kiểm định viên; quy trình kiểm định đối với các trang thiết bị hiện có; hệ thống trang bị kỹ thuật phục vụ quá trình công tác và điều kiện tiện nghi môi trường ở đơn vị; đồng thời kiểm tra, cấp thẻ thử nghiệm viên mới cho 05 đồng chí. Chứng nhận bổ sung lĩnh vực cho 04 đồng chí.

 Đợt đánh năng lực lần này là cơ hội để đội ngũ kiểm định viên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực làm chủ các trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết luận nội dung kiểm tra, Đại tá Nguyễn Sỹ Hạnh - Trưởng phòng Quản lý Đo lường Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên, kiểm định viên và những kết quả đáng khích lệ của Phòng KCS/Nhà máy Z189/TCCNQP đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng cũng chỉ đạo, định hướng, đưa ra những biện pháp nhằm đảm bảo, duy trì năng lực thử nghiệm vũ khí, nâng cao năng lực, thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

(Ảnh: Đình Dân - PCT, Tin: Văn Dũng - KTCN)