Cập nhật: 07/08/2018 09:08:51

Lễ ký hợp đồng và đóng mới tàu khách cao tốc hai thân vỏ HKN- KHTK: 189-3309.K55

Ngày 7-8, tại Công ty 189 đã tổ chức Lễ ký hợp đồng và đóng mới tàu khách cao tốc hai thân vỏ HKN KHTK: 189-3309.K55 giữa Công ty 189 và Công ty TNHH hai thành viên TMDV&DL Nguyên Việt.