Cập nhật: 11/03/2019 07:02:20

Lễ ký hợp đồng đóng mới Tàu hoa tiêu cho Tập đoàn DAMEN

Ngày 06 tháng 3 vừa qua, tại Công ty 189 đã diễn ra lễ ký hợp đồng đóng mới 03 tàu hoa tiêu cao tốc 1504 cho tập đoàn DAMEN của Hà Lan.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 189 VÀ TẬP ĐOÀN DAMEN KÝ HỢP ĐỒNGTRAO ĐỔI HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝCHÚC MỪNG THÀNH CÔNG