Cập nhật: 20/02/2020 03:36:40

Lễ khởi công Ca nô Công vụ - Ký hiệu thiết kế ST-245-03

Ngày 20/02/2020, Công ty Đóng tàu 189 và Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn đã tổ chức Lễ khởi công Ca nô Công vụ - Ký hiệu thiết kế ST-245-03.

Cano  được thiết kế đồng bộ theo yêu cầu của quy chuẩn Việt Nam, có thiết kế, trang bị hiện đại đáp ứng yêu cầu của Cảng vụ Hàng Hải Quy Nhơn. Vận tốc tối đa của Ca nô là  26 hải lý/h, Ca nô được thiết kế phục vụ đưa đón cán bộ làm công tác quản lý kiểm tra. Đảm bảo an toàn, an ninh hàng hảng, phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Tham gia phục vụ và hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Một số hình ảnh của Lễ khởi công:

(ĐVD-KTCN)