Cập nhật: 23/05/2019 12:19:41

Lễ hạ thủy tàu ST199

Ngày 6-5 vừa qua, công ty 189 đã tổ chức lễ hạ thủy tàu hoa tiêu Tân Cảng P5 KHTK: ST199