Cập nhật: 23/03/2019 03:06:40

Lễ hạ thủy tàu khách cao tốc hai thân Trưng Trắc

Ngày 21 - 3 - 2019, tại Công ty 189 đã diễn ra lễ hạ thủy tàu cao tốc hai thân Trưng Trắc KHTK : 4212.K31-02 cho Công ty Phú Quốc Express.

CHUẨN BỊ HẠ THỦYBẮT ĐẦU BUỔI LỄĐẠI DIỆN HAI BÊN ẤN NÚT HẠ THỦYCHỤP ẢNH LƯU NIỆMHẠ THỦY THÀNH CÔNG