Cập nhật: 13/02/2019 01:32:42

Lễ hạ thủy du thuyền nghỉ đêm - Indochine và khởi công đóng mới chiếc số 02

Ngày 12 tháng 2, Công ty 189 đã tổ chức thành công đồng thời lễ hạ thủy du thuyền nghỉ đêm - Indochine chiếc số 01 và khởi công đóng mới chiếc số 02 cho công ty Indochina Sails Hải Phòng.

TOÀN CẢNH LỄ HẠ THỦYDU THUYỀN NGHỈ ĐÊM INDOCHINENGHI THỨC ĐẬP CHAI CHAMPAGNELÃNH ĐẠO CÔNG TY VÀ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ NHẤN NÚT HẠ THỦYDU THUYỀN ĐƯỢC HẠ THỦY THÀNH CÔNGLÃNH ĐẠO CÔNG TY VÀ ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH INDOCHINA SAILS KHỞI CÔNG CHIẾC SỐ 02LỄ KHỞI CÔNG THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP