Cập nhật: 01/02/2019 02:09:06

Lễ đặt ky tàu khách cao tốc Catamaran DFF Ferry 4212

Ngày 25 tháng 1, tại Công ty 189 đã tổ chức thành công lễ đặt ky đóng mới tàu khách cao tốc Catamaran DFF Ferry 4212 cho tập đoàn Damen.

LÃNH ĐẠO NHÀ MÁY ĐÓN TIẾP ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN DAMEN

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 189

CHỤP ẢNH LƯU NIỆM

ĐẠI DIỆN HAI BÊN THAM DỰ LỄ ĐẶT KY

LỄ ĐẶT KY THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP