Cập nhật: 02/07/2019 02:35:39

Bàn giao tàu ST 199

Ngày 1-7, Sau khi hoàn thiện tàu ST199, Công ty 189 đã tổ chức bàn giao tàu cho khách hàng, đưa tàu vào hoạt động.