Tàu chở khách hai thân Phú Quốc Express(189-3296 K12)

12/ Tàu chở khách hai thân Phú Quốc Express(189-3296 K12) – PHU QUOC EXPRESS CATAMARAN

CHIỀU DÀI - LENGTH                         32 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         9.6 M

SỨC CHỞ

TỐC ĐỘ

VẬT LIỆU VỎ