Cập nhật: 06/06/2019 12:12:45

Lễ ký hợp đồng đóng mới tàu 300 khách hai thân vỏ hợp kim nhôm

Ngày 4 tháng 6 vừa qua, tại Công ty 189 tổ chức thành công lễ ký hợp đồng đóng mới tàu 300 khách hai thân vỏ hợp kim nhôm cho Công ty cổ phần đầu tư Tuần Châu.